جستجوی پیشرفته

برای جستجوی مقالات موردنظر خود کافیست با یکی یا برخی از موارد فوق نسبت به جستجوی مقاله یا تحقیق موردنظر خود اقدام کنید.
در وارد نمودن عبارات کلیدی جستجوی خود، دقت کنید.

سان پیپر ، بزرگترین بان خرید مقاله پژوهشی و تحقیق دانشجویی
نمایش نتایج

 
عنوان مقاله:
Securing the Cloud , Techniques and Tactics in Cloud Computer Security
عنوان مقاله به زبان دیگر: امنيت در محاسبات ابري ،تاکتيک ها و تکنيک ها در امنيت رايانش ابري
نویسنده: Autor: Vic (J.R.) Winkler , Technical Editor: Bill Meine
تعداد صفحات: 315
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The relationship between product diversity, usage of advanced manufacturing technologies and activity-based costing adoption
عنوان مقاله به زبان دیگر: رابطه بين تنوع محصول، کاربرد فن آوري هاي پيشرفته در توليد و پذيرش هزينه‌يابي مبتني بر فعاليت
نویسنده: Martijn Schoute
تعداد صفحات: 15
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
High temperature tribological behavior of W containing diamond-like Carbon (DLC) coating against titanium alloys
عنوان مقاله به زبان دیگر: رفتار تريبولوژيکي در درجه حرارت بالا با پوشش W کربني (DLC) الماس مانند در برابر آلياژهاي تيتانيم
نویسنده: A. Banerji, S. Bhowmick, A.T. Alpas
تعداد صفحات: 12
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Fabrication of DLC thin films with improved diamond-like carbon character by the application of external magnetic field
عنوان مقاله به زبان دیگر: ساخت فيلم هاي نازک DLC با خاصيت کربني الماس مانند بهبود يافته با استفاده از ميدان مغناطيسي خارجي
نویسنده: Ali Modabberasl, Parviz Kameli, Mehdi Ranjbar, Hadi Salamati, Rouholah Ashiri
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
An Evaluation of Effect of Salt Stress on Callus Induction in Different Potato Cultivars
عنوان مقاله به زبان دیگر: بررسي اثر شوري بر القاي کالوس (پينه استخوانى گياه ) در ذرات (موجودات ذره بينى خاکهاى زراعتى) سيب زميني مختلف
نویسنده: Setareh Forooghian and Shahin Esfarayeni
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
A dynamic modeling approach to highway sustainability: Strategies to reduce overall impact
عنوان مقاله به زبان دیگر: روش مدل سازي پويا در پايداري بزرگراه: استراتژي هايي براي کاهش اثر کلي
نویسنده: Gokhan Egilmez , Omer Tatari
تعداد صفحات: 11
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Condition monitoring of an ultra high pressure intensifier for water jet cutting machines
عنوان مقاله به زبان دیگر: نظارت بر شرايط يک تشديدکننده فشار فوق العاده بالا براي دستگاه هاي برش جت آب
نویسنده: aLaboratorio MUSP, Via Tirotti
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
عوامل موثر بر ارزش خريد اينترنتي و تمايل به خريد مجدد مشتري
عنوان مقاله به زبان دیگر: Factors influencing Internet shopping value and customer repurchase intention
نویسنده: Changsu Kim a, Robert D. Galliers b, Namchul Shin c, Joo-Han Ryoo d , Jongheon Kim
تعداد صفحات: 14
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Social identity perspective on brand loyalty
عنوان مقاله به زبان دیگر: ديدگاه هويت اجتماعي بر وفاداري به نام تجاري
نویسنده: Hongwei He a,Yan Li b, Lloyd Harris
تعداد صفحات: 10
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Conflict management styles, emotional intelligence and implicit theories of personality of nursing students: A cross-sectional study
عنوان مقاله به زبان دیگر: سبک هاي مديريت تعارض، هوش هيجاني و تئوري هاي ضمني شخصيت دانشجويان پرستاري : يک مطالعه چندمقطعي
نویسنده: Joanne C.Y. Chan, Emily N.M. Sit, W.M. Lau
تعداد صفحات: 26
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Standard Specification for Agencies Performing Nondestructive Testing
عنوان مقاله به زبان دیگر: مشخصات استاندارد براي عوامل انجام تست هاي غير مخرب
نویسنده: Developed by Subcommittee: E07.09
تعداد صفحات: 12
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
A New Approach to Moral Education: The Integrated Character Education Model
عنوان مقاله به زبان دیگر: رويکرد جديدي در آموزش اخلاقي: آموزش الگوي شخصيت يکپارچه ، Moral Education
نویسنده: Thomas M. Farrelly
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
پروژه روانشناسي ؛ راهنماي ضروري
عنوان مقاله به زبان دیگر: psychology project ; the essential guide
نویسنده: Jennifer Evans
تعداد صفحات: 25
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Terminal appointment system design by non-stationary M(t)/Ek/c(t) queuing model and genetic algorithm
عنوان مقاله به زبان دیگر: طراحي سيستم تعيين ترمينال توسط مدل مدل صف بندي M(t)/Ek/c(t) غيرثابت و الگوريتم ژنتيکي
نویسنده: Gang Chen , KannanGovindan , Zhong-ZhenYang , Tsan-MingChoi , LipingJiang
تعداد صفحات: 10
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Optimizing the Two-Stage Supply Chain Inventory Model with Full Information Sharing and Two Backorders Costs Using Hybrid Geometric-Algebraic Method
عنوان مقاله به زبان دیگر: بهينه سازي مدل موجودي در زنجيره تامين دو مرحله اي با اشتراک اطلاعات کامل و دو روش هزينه با استفاده از رويکرد جبري-هندسي ترکيبي
نویسنده: Mohamed E. Seliaman
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Introducing Monte Carlo Methods with R (Chapter 2 & 3)
عنوان مقاله به زبان دیگر: معرفي روش هاي مونت کارلو با R – فصل دوم و سوم
نویسنده: Christian P. Robert • George Casella
تعداد صفحات: 24
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Molecular modelling in structural biology
عنوان مقاله به زبان دیگر: مدلسازي مولوکولي در ساختمان زيست شناسي
نویسنده: Mark J. Forster
تعداد صفحات: 20
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Growth Hormone and Bone
عنوان مقاله به زبان دیگر: هورمون رشد و استخوان
نویسنده: CLAES OHLSSON, BENGT-?KE BENGTSSON, OLLE G. P. ISAKSSON, TROELS T. ANDREASSEN, AND MARIA C. SLOOTWEG
تعداد صفحات: 25
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Changes in the hemolymph total protein of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) after parasitism and envenomation by Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae)
عنوان مقاله به زبان دیگر: تغييرات در پروتئين همولنف Galleria Meloonella پس از انگلي و سمي شدن توسط Pimpla Turionellae
نویسنده: Olga SAK, Ekrem ERG?N, Fevzi UCKAN, David B. RIVERS, Aylin ER
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Immune-Related Proteins Induced in the Hemolymph After Aseptic and Septic Injury Differ in Honey Bee Worker Larvae and Adults
عنوان مقاله به زبان دیگر: پروتئين هاي آزاد ناشي از همولنف پس از اينکه آسيب آسپتيک و سپتيک در زنبور عسل کارگر لارو و زنبورهاي بزرگ تفاوت ميکند.
نویسنده: Klara Randolt, Olaf Gimple, Jan Geissendo fer, Jorg Reinders, Carsten Prusko
تعداد صفحات: 13
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Quantification of Hemolymph Proteins as a Fast Method for Testing Protein Diets for Honey Bees (Hymenoptera: Apidae)
عنوان مقاله به زبان دیگر: کميت همولنف پروتئين ها به عنوان يک روش سريع براي تست رژيم هاي غذايي پروتئيني تست در زنبور عسل (Hymenoptera: Apidae)
نویسنده: TANIA M. CREMONEZ, DAVID DE JONG, AND MA RCIA M. G. BITONDI
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Digital Reference: Reference Librarians’ Experiences and Attitudes
عنوان مقاله به زبان دیگر: مرجع ديجيتالي: تجربه و نگرش کتابداران مرجع
نویسنده: Joseph Janes
تعداد صفحات: 18
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Illumination Invariant Face Recognition using SQI and Weighted LBP Histogram
عنوان مقاله به زبان دیگر: تشخيص چهره با نور ثابت با استفاده از SQL و هيستوگرام LBP وزني
نویسنده: Mohsen Biglari
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Application of superconducting power cables to DC electric railway systems
عنوان مقاله به زبان دیگر: کاربرد کابلهاي برق ابررسانا در سيستم هاي برق DC راه آهن
نویسنده: Hiroyuki Ohsaki, Zhen Lv, Masaki Sekino, Masaru Tomita
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
A Secure City: Social-psychological Aspects
عنوان مقاله به زبان دیگر: شهر امن: جنبه هاي اجتماعي-روحي و رواني
نویسنده: Zinchenko Y.P, Perelygina E.B
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Analyzing of thermal mixing phenomena in a rectangular channel with twin jets by using artificial neural network
عنوان مقاله به زبان دیگر: تجزيه و تحليل پديده اختلاط حرارتي در يک کانال مستطيلي به همراه جت هاي دوقلو با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
نویسنده: Besir Kok, Murat Uyar, Yasin Varol, Ahmet Koca, Hakan F. Oztop
تعداد صفحات: 12
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Performance Of Robots Finding Gas Sources Based On Routing Algorithm
عنوان مقاله به زبان دیگر: عملکرد رباتها در يافتن منابع گاز بر اساس الگوريتم مسيريابي
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Mechanical behavior analysis of size-dependent micro-scaled functionally graded Timoshenko beams by strain gradient elasticity theory
عنوان مقاله به زبان دیگر: تجزيه و تحليل رفتار مکانيکي تيرهاي (پرتوهاي) کوچک قدرت گرفته از تيرهاي Timoshenko توسط نظريه الاستيسيته گراديان فشار
نویسنده: S.A. Tajalli , M.Rahaeifard , M.H.Kahrobaiyan , M.R.Movahhedy , J.Akbari , M.T.Ahmadian
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Potential impact of advanced clinical information technology on cancer care in 2015
عنوان مقاله به زبان دیگر: تاثير بالقوه فناوري اطلاعات باليني و پيشرفته در مراقبت از سرطان در سال 2015
نویسنده: Dean F. Sittig
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
A model for evaluating computer network security systems with 2-tuple linguistic information
عنوان مقاله به زبان دیگر: مدلي براي ارزيابي سيستم هاي امنيتي شبکه هاي کامپيوتري به همراه اطلاعات زباني دوگانه (دو زبانه)
نویسنده: Shilin Zhang
تعداد صفحات: 7
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Size-dependent pull-in phenomena in nonlinear microbridges
عنوان مقاله به زبان دیگر: پديده کشش وابسته به اندازه در پل هاي کوچک غيرخطي
نویسنده: M. Rahaeifard , M.H.Kahrobaiyan , M.T.Ahmadian , K.Firoozbakhsh
تعداد صفحات: 5
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
تاريخچه نقشه‌ برداري
عنوان مقاله به زبان دیگر: Mapping History
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 24
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The role of facial hair in women perceptions of men attractiveness, health, masculinity and parenting abilities
عنوان مقاله به زبان دیگر: نقش موهاي صورت در درک زنان از توانايي هاي جذابيت، سلامت، قابليتهاي مردانگي و پدري مردان
نویسنده: Barnaby J. Dixson, Robert C. Brooks
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Preparation of Papers for IEEE TRANSACTIONS and JOURNALS
عنوان مقاله به زبان دیگر: آماده سازي مقالات براي انجام تعاملات و مجلات IEEE
نویسنده: First A. Author, Second B. Author, Jr., and Third C. Author, Member, IEEE
تعداد صفحات: 15
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
A Discrete-Time Channel Simulator Driven by Measured Scattering Functions
عنوان مقاله به زبان دیگر: راندن شبيه ساز کانال زمان گسسته توسط توابع پراکندگي اندازه گيري شده
نویسنده: Paul A. van Walree, Member, IEEE, Trond Jenserud, and Morten Smedsrud
تعداد صفحات: 10
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Sensitivity and resonant frequency of an AFM with sidewall and top-surface probes for both flexural and torsional modes
عنوان مقاله به زبان دیگر: حساسيت و فرکانس رزونانس (تشديد شده) از يک AFM با ديوار جانبي سطح بالاي پروب در هر دو حالت هاي خمشي و پيچشي
نویسنده: H. Kahrobaiyan, M.T. Ahmadian, P. Haghighi, A. Haghighi
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Desalination of brackish water by means of a parabolic solar concentrator
عنوان مقاله به زبان دیگر: نمک زدايي از آب لب شور با استفاده از متمرکز کننده خورشيدي سهموي
نویسنده: Béchir Chaouchi, Adel Zrelli, Slimane Gabsi
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Elements of Information Theory , Solutions to Problems
عنوان مقاله به زبان دیگر: اجزاي تئوري اطلاعات ، راه حل هايي براي مشکلات
نویسنده: Thomas M. Cover & Joy A. Thomas
تعداد صفحات: 164
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Language and Culture
عنوان مقاله به زبان دیگر: زبان و فرهنگ
نویسنده: Dr. Tengku Sepora Tengku Mahadi
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
MAC-layer proactive mixing for network coding in multi-hop wireless networks
عنوان مقاله به زبان دیگر: ترکيب فعال لايه Mac براي کدگذاري شبکه در شبکه هاي بي سيم چندهابه
نویسنده: Jian Zhang , Yuanzhu Peter Chen , Ivan Marsic
تعداد صفحات: 12
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Use of IT Best Practices for Non-IT Services
عنوان مقاله به زبان دیگر: استفاده از بهترين کارکردهاي فناوري اطلاعات براي خدمات غير مرتبط با آي تي
نویسنده: Dr. Elizaveta Kozlova & Prof. Dr. Ulrich Hasenkamp & Evangelos Kopanakis
تعداد صفحات: 10
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Static pushover versus dynamic collapse analysis of RC buildings + ترجمه ي نيمي مقاله بصورت خلاصه
عنوان مقاله به زبان دیگر: غلبه استاتيک غير خطي در مقابل تجزيه و تحليل سقوط پويا در ساختمان RC
نویسنده: A.M. Mwafy, A.S. Elnashai
تعداد صفحات: 18
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده


عضویت در خبرنامه سان پیپر

با عضویت در خبرنامه از تخفیف های متنوعی که سان پیپر به مناسبت های مختلف در نظر میگیرد مطلع شوید.

آدرس ایمیل :
   
شماره موبایل :