جستجوی پیشرفته

برای جستجوی مقالات موردنظر خود کافیست با یکی یا برخی از موارد فوق نسبت به جستجوی مقاله یا تحقیق موردنظر خود اقدام کنید.
در وارد نمودن عبارات کلیدی جستجوی خود، دقت کنید.

سان پیپر ، بزرگترین بان خرید مقاله پژوهشی و تحقیق دانشجویی
نمایش نتایج

 
عنوان مقاله:
طوفان فکري، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب
عنوان مقاله به زبان دیگر: Brainstorming, Structuring, Evaluation & Choice
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 32
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
مديريت بحران و پدافند غيرعامل
عنوان مقاله به زبان دیگر: Crisis management and civil defense
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 72
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
مديريت منابع انساني
عنوان مقاله به زبان دیگر: human resource management
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 52
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
مديـريت رفـتار سـازماني پيشرفته
عنوان مقاله به زبان دیگر: Advanced organizational behavior management
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 43
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
مديريت خدمات : آموزه هاي کلينيک مايو
عنوان مقاله به زبان دیگر: Services Management: Mayo Clinic teachings
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 41
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
30 تست مديريت يادگيري و آموزش
عنوان مقاله به زبان دیگر: learning and teaching
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 22
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Molecular Modeling & Drug Design
عنوان مقاله به زبان دیگر: مدلسازي مولکولي و طراحي دارو
نویسنده: Xin Chen
تعداد صفحات: 41
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
بررسي ميكروكنترلرهاي AVR
عنوان مقاله به زبان دیگر: AVR microcontroller study
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 61
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده


عضویت در خبرنامه سان پیپر

با عضویت در خبرنامه از تخفیف های متنوعی که سان پیپر به مناسبت های مختلف در نظر میگیرد مطلع شوید.

آدرس ایمیل :
   
شماره موبایل :