جستجوی پیشرفته

برای جستجوی مقالات موردنظر خود کافیست با یکی یا برخی از موارد فوق نسبت به جستجوی مقاله یا تحقیق موردنظر خود اقدام کنید.
در وارد نمودن عبارات کلیدی جستجوی خود، دقت کنید.

سان پیپر ، بزرگترین بان خرید مقاله پژوهشی و تحقیق دانشجویی
نمایش نتایج

 
عنوان مقاله:
ANALYSIS OF THE OAK DECLINE IN SPAIN; LA SECA
عنوان مقاله به زبان دیگر: تجزيه و تحليل از زوال بلوط در اسپانيا؛ LA SECA
نویسنده: Clara Gonz?lez Alonso
تعداد صفحات: 76
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Molecular modelling in structural biology
عنوان مقاله به زبان دیگر: مدلسازي مولوکولي در ساختمان زيست شناسي
نویسنده: Mark J. Forster
تعداد صفحات: 20
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Molecular Modeling & Drug Design
عنوان مقاله به زبان دیگر: مدلسازي مولکولي و طراحي دارو
نویسنده: Xin Chen
تعداد صفحات: 41
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Biosensors for the Detection of other Analytes
عنوان مقاله به زبان دیگر: سنسورهاي زيستي براي تشخيص ساير آلناليت ها
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Changes in the hemolymph total protein of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) after parasitism and envenomation by Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae)
عنوان مقاله به زبان دیگر: تغييرات در پروتئين همولنف Galleria Meloonella پس از انگلي و سمي شدن توسط Pimpla Turionellae
نویسنده: Olga SAK, Ekrem ERG?N, Fevzi UCKAN, David B. RIVERS, Aylin ER
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Immune-Related Proteins Induced in the Hemolymph After Aseptic and Septic Injury Differ in Honey Bee Worker Larvae and Adults
عنوان مقاله به زبان دیگر: پروتئين هاي آزاد ناشي از همولنف پس از اينکه آسيب آسپتيک و سپتيک در زنبور عسل کارگر لارو و زنبورهاي بزرگ تفاوت ميکند.
نویسنده: Klara Randolt, Olaf Gimple, Jan Geissendo fer, Jorg Reinders, Carsten Prusko
تعداد صفحات: 13
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Quantification of Hemolymph Proteins as a Fast Method for Testing Protein Diets for Honey Bees (Hymenoptera: Apidae)
عنوان مقاله به زبان دیگر: کميت همولنف پروتئين ها به عنوان يک روش سريع براي تست رژيم هاي غذايي پروتئيني تست در زنبور عسل (Hymenoptera: Apidae)
نویسنده: TANIA M. CREMONEZ, DAVID DE JONG, AND MA RCIA M. G. BITONDI
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده


عضویت در خبرنامه سان پیپر

با عضویت در خبرنامه از تخفیف های متنوعی که سان پیپر به مناسبت های مختلف در نظر میگیرد مطلع شوید.

آدرس ایمیل :
   
شماره موبایل :