جستجوی پیشرفته

برای جستجوی مقالات موردنظر خود کافیست با یکی یا برخی از موارد فوق نسبت به جستجوی مقاله یا تحقیق موردنظر خود اقدام کنید.
در وارد نمودن عبارات کلیدی جستجوی خود، دقت کنید.

سان پیپر ، بزرگترین بان خرید مقاله پژوهشی و تحقیق دانشجویی
نمایش نتایج

 
عنوان مقاله:
Condition monitoring of an ultra high pressure intensifier for water jet cutting machines
عنوان مقاله به زبان دیگر: نظارت بر شرايط يک تشديدکننده فشار فوق العاده بالا براي دستگاه هاي برش جت آب
نویسنده: aLaboratorio MUSP, Via Tirotti
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Mechanical behavior analysis of size-dependent micro-scaled functionally graded Timoshenko beams by strain gradient elasticity theory
عنوان مقاله به زبان دیگر: تجزيه و تحليل رفتار مکانيکي تيرهاي (پرتوهاي) کوچک قدرت گرفته از تيرهاي Timoshenko توسط نظريه الاستيسيته گراديان فشار
نویسنده: S.A. Tajalli , M.Rahaeifard , M.H.Kahrobaiyan , M.R.Movahhedy , J.Akbari , M.T.Ahmadian
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Size-dependent pull-in phenomena in nonlinear microbridges
عنوان مقاله به زبان دیگر: پديده کشش وابسته به اندازه در پل هاي کوچک غيرخطي
نویسنده: M. Rahaeifard , M.H.Kahrobaiyan , M.T.Ahmadian , K.Firoozbakhsh
تعداد صفحات: 5
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Sensitivity and resonant frequency of an AFM with sidewall and top-surface probes for both flexural and torsional modes
عنوان مقاله به زبان دیگر: حساسيت و فرکانس رزونانس (تشديد شده) از يک AFM با ديوار جانبي سطح بالاي پروب در هر دو حالت هاي خمشي و پيچشي
نویسنده: H. Kahrobaiyan, M.T. Ahmadian, P. Haghighi, A. Haghighi
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده


عضویت در خبرنامه سان پیپر

با عضویت در خبرنامه از تخفیف های متنوعی که سان پیپر به مناسبت های مختلف در نظر میگیرد مطلع شوید.

آدرس ایمیل :
   
شماره موبایل :