جستجوی پیشرفته

برای جستجوی مقالات موردنظر خود کافیست با یکی یا برخی از موارد فوق نسبت به جستجوی مقاله یا تحقیق موردنظر خود اقدام کنید.
در وارد نمودن عبارات کلیدی جستجوی خود، دقت کنید.

سان پیپر ، بزرگترین بان خرید مقاله پژوهشی و تحقیق دانشجویی
نمایش نتایج

 
عنوان مقاله:
Performance Efficiency Improvement of Parabolic Solar Concentrating Collector - an experimental evaluation and analysis
عنوان مقاله به زبان دیگر: بهبود بهره وري عملکرد از گردآورنده متمرکز خورشيدي سهموي - تجزيه و تحليل و ارزيابي تجربي
نویسنده: Shri.D.Kalyanakumar
تعداد صفحات: 10
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Automatic Generation Control of Multi-Area Power System Using a Fuzzy Wavelet Neural Network Load Frequency Controller Combined With Shuffled Frog Leaping Algorithm
عنوان مقاله به زبان دیگر: کنترل توليد اتوماتيک در سيستم قدرت چند منطقه با استفاده از يک کنترلر فرکانس بار شبکه عصبي موجک فازي با ترکيب الگوريتم جهش ترکيبي قورباغه
نویسنده: Dr. Mohsen Ashourian
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
بررسي ميكروكنترلرهاي AVR
عنوان مقاله به زبان دیگر: AVR microcontroller study
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 61
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
گزارش دفاعيه پروژه آي سي تستر (IC Tester)
عنوان مقاله به زبان دیگر: Defense Report of IC tester project (IC Tester)
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Application of superconducting power cables to DC electric railway systems
عنوان مقاله به زبان دیگر: کاربرد کابلهاي برق ابررسانا در سيستم هاي برق DC راه آهن
نویسنده: Hiroyuki Ohsaki, Zhen Lv, Masaki Sekino, Masaru Tomita
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Performance Of Robots Finding Gas Sources Based On Routing Algorithm
عنوان مقاله به زبان دیگر: عملکرد رباتها در يافتن منابع گاز بر اساس الگوريتم مسيريابي
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
A Discrete-Time Channel Simulator Driven by Measured Scattering Functions
عنوان مقاله به زبان دیگر: راندن شبيه ساز کانال زمان گسسته توسط توابع پراکندگي اندازه گيري شده
نویسنده: Paul A. van Walree, Member, IEEE, Trond Jenserud, and Morten Smedsrud
تعداد صفحات: 10
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده


عضویت در خبرنامه سان پیپر

با عضویت در خبرنامه از تخفیف های متنوعی که سان پیپر به مناسبت های مختلف در نظر میگیرد مطلع شوید.

آدرس ایمیل :
   
شماره موبایل :