جستجوی پیشرفته

برای جستجوی مقالات موردنظر خود کافیست با یکی یا برخی از موارد فوق نسبت به جستجوی مقاله یا تحقیق موردنظر خود اقدام کنید.
در وارد نمودن عبارات کلیدی جستجوی خود، دقت کنید.

سان پیپر ، بزرگترین بان خرید مقاله پژوهشی و تحقیق دانشجویی
نمایش نتایج

 
عنوان مقاله:
دسته بندي اسناد فارسي با استفاده از الگوريتم KNN
عنوان مقاله به زبان دیگر: Categorizing Persian documents using KNN algorithm
نویسنده: شهلا نعمتي، محمد احسان بصيري
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
پردازش ابري
عنوان مقاله به زبان دیگر: cloud processing
نویسنده: حامد ذبيحي نيشابوري ، عبدا.... بوژآبادي
تعداد صفحات: 149
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
محاسبات ابري
عنوان مقاله به زبان دیگر: cloud computing
نویسنده: نرگس ترنجي زاده
تعداد صفحات: 60
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
رايانش ابري
عنوان مقاله به زبان دیگر: cloud computing
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 92
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Securing the Cloud , Techniques and Tactics in Cloud Computer Security
عنوان مقاله به زبان دیگر: امنيت در محاسبات ابري ،تاکتيک ها و تکنيک ها در امنيت رايانش ابري
نویسنده: Autor: Vic (J.R.) Winkler , Technical Editor: Bill Meine
تعداد صفحات: 315
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Database Encryption
عنوان مقاله به زبان دیگر: رمز گذاري پايگاه داده
نویسنده: Luc Bouganim ، Yanli GUO
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Deterministic and Efficiently Searchable Encryption
عنوان مقاله به زبان دیگر: رمزگذاري قابل جستجوي قطعي و کارآمد
نویسنده: Mihir Bellare, Alexandra Boldyreva, and Adam O’Neill
تعداد صفحات: 18
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Testing and Validation of Simulink Models with Reactis
عنوان مقاله به زبان دیگر: تست و ارزش سنجي مدلهاي Simulink با Reactis
نویسنده: Dr. Kilmayne
تعداد صفحات: 14
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Introducing Monte Carlo Methods with R (Chapter 2 & 3)
عنوان مقاله به زبان دیگر: معرفي روش هاي مونت کارلو با R – فصل دوم و سوم
نویسنده: Christian P. Robert • George Casella
تعداد صفحات: 24
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Digital Reference: Reference Librarians’ Experiences and Attitudes
عنوان مقاله به زبان دیگر: مرجع ديجيتالي: تجربه و نگرش کتابداران مرجع
نویسنده: Joseph Janes
تعداد صفحات: 18
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Illumination Invariant Face Recognition using SQI and Weighted LBP Histogram
عنوان مقاله به زبان دیگر: تشخيص چهره با نور ثابت با استفاده از SQL و هيستوگرام LBP وزني
نویسنده: Mohsen Biglari
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
WarpPLS 3.0 User Manual
عنوان مقاله به زبان دیگر: دفترچه راهنما کاربر WarpPLS 3.0
نویسنده: سمپوزيوم نرم افزار PLC
تعداد صفحات: 5
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Potential impact of advanced clinical information technology on cancer care in 2015
عنوان مقاله به زبان دیگر: تاثير بالقوه فناوري اطلاعات باليني و پيشرفته در مراقبت از سرطان در سال 2015
نویسنده: Dean F. Sittig
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
A model for evaluating computer network security systems with 2-tuple linguistic information
عنوان مقاله به زبان دیگر: مدلي براي ارزيابي سيستم هاي امنيتي شبکه هاي کامپيوتري به همراه اطلاعات زباني دوگانه (دو زبانه)
نویسنده: Shilin Zhang
تعداد صفحات: 7
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
منبع جامع ( جهاني ) برنامه نويسي (کدگذاري)
عنوان مقاله به زبان دیگر: Comprehensive Source (World) of coding (encoding)
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 37
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Elements of Information Theory , Solutions to Problems
عنوان مقاله به زبان دیگر: اجزاي تئوري اطلاعات ، راه حل هايي براي مشکلات
نویسنده: Thomas M. Cover & Joy A. Thomas
تعداد صفحات: 164
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
MAC-layer proactive mixing for network coding in multi-hop wireless networks
عنوان مقاله به زبان دیگر: ترکيب فعال لايه Mac براي کدگذاري شبکه در شبکه هاي بي سيم چندهابه
نویسنده: Jian Zhang , Yuanzhu Peter Chen , Ivan Marsic
تعداد صفحات: 12
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Use of IT Best Practices for Non-IT Services
عنوان مقاله به زبان دیگر: استفاده از بهترين کارکردهاي فناوري اطلاعات براي خدمات غير مرتبط با آي تي
نویسنده: Dr. Elizaveta Kozlova & Prof. Dr. Ulrich Hasenkamp & Evangelos Kopanakis
تعداد صفحات: 10
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Evaluation of the Intel® Core™ i7 Turbo Boost feature
عنوان مقاله به زبان دیگر: بررسي پردازنده Core i7 اينتل هسته ® ™از ويژگي هاي تقويت توربو
نویسنده: James Charles, Preet Jassi, Ananth Narayan S, Abbas Sadat and Alexandra Fedorova
تعداد صفحات: 10
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Library services
عنوان مقاله به زبان دیگر: خدمات کتابخانه‌اي
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 11
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده


عضویت در خبرنامه سان پیپر

با عضویت در خبرنامه از تخفیف های متنوعی که سان پیپر به مناسبت های مختلف در نظر میگیرد مطلع شوید.

آدرس ایمیل :
   
شماره موبایل :