جستجوی پیشرفته

برای جستجوی مقالات موردنظر خود کافیست با یکی یا برخی از موارد فوق نسبت به جستجوی مقاله یا تحقیق موردنظر خود اقدام کنید.
در وارد نمودن عبارات کلیدی جستجوی خود، دقت کنید.

سان پیپر ، بزرگترین بان خرید مقاله پژوهشی و تحقیق دانشجویی
نمایش نتایج

 
عنوان مقاله:
تضمين آشکار در ادبيات
عنوان مقاله به زبان دیگر: clear guarantee in the literature
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
تضمين نهان در ادبيات
عنوان مقاله به زبان دیگر: hidden guarantee in the literature
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
بيوگرافي دکتر محمود حسابي
عنوان مقاله به زبان دیگر: Biography of Professor Hesabi
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
استاد عشق ، نگاهي به زندگي و تلاشهاي پروفسور سيد محمود حسابي، پدر علم فيزيک و مهندسي نوين ايران
عنوان مقاله به زبان دیگر: Professor of Love, looking at life and efforts of Professor Seyyed Mahmoud Hesabi, the father of modern physics and engineering in Iran
نویسنده: ايرج حسابي
تعداد صفحات: 231
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The Seven Poor Travellers
عنوان مقاله به زبان دیگر: هفت مسافر فقير
نویسنده: RICHARD WATTS
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Story of black Americans
عنوان مقاله به زبان دیگر: داستان سياه پوستان آمريکايي
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 12
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Language and Culture
عنوان مقاله به زبان دیگر: زبان و فرهنگ
نویسنده: Dr. Tengku Sepora Tengku Mahadi
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The relationship between culture and language
عنوان مقاله به زبان دیگر: رابطه بين فرهنگ و زبان
نویسنده: Wenying Jiang
تعداد صفحات: 7
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
مطالعات زبان و فرهنگ
عنوان مقاله به زبان دیگر: LANGUAGE AND CULTURE STUDIES – WONDERLAND THROUGH THE LINGUISTIC LOOKING GLASS
نویسنده: Biljana Misic Ilic
تعداد صفحات: 15
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The interrelationship between language and culture
عنوان مقاله به زبان دیگر: تأثير متقابل زبان و فرهنگ
نویسنده: Birgit Brock-Utne
تعداد صفحات: 13
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Language, thought, and culture: Combining bilingual and bicultural/multicultural education
عنوان مقاله به زبان دیگر: زبان، انديشه و فرهنگ: ترکيب دو زبانه و دوفرهنگي / آموزش هاي چند فرهنگي
نویسنده: Thomas Meyer
تعداد صفحات: 11
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The Relationship between Language and Culture Questions for Discussion
عنوان مقاله به زبان دیگر: رابطه بين زبان و فرهنگ
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 7
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
A sociocultural perspective on language and culture
عنوان مقاله به زبان دیگر: چشم انداز فرهنگي اجتماعي به زبان و فرهنگ
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 25
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
زبان و فرهنگ
عنوان مقاله به زبان دیگر: Culture and Language
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 51
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The relation between language and ( Mimetic ) Culture
عنوان مقاله به زبان دیگر: ارتباط بين زبان فرهنگ ( تقليد )
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The Relationship Between Language & Culture and the Implications for Language Teaching
عنوان مقاله به زبان دیگر: رابطه بين زبان و فرهنگ و مفاهيمي براي آموزش زبان
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده


عضویت در خبرنامه سان پیپر

با عضویت در خبرنامه از تخفیف های متنوعی که سان پیپر به مناسبت های مختلف در نظر میگیرد مطلع شوید.

آدرس ایمیل :
   
شماره موبایل :